co to jest inflacja bazowa

Zawdzięczała to włączeniu Chin i krajów byłego ZSRR do wymiany handlowej. W efekcie do Polski napłynęło dużo taniej siły roboczej oraz tanich produktów. Tendencja ta dotknęła nie tylko nasz kraj, ale również cały świat.

Ceny w sklepach znów idą w górę. Szczególnie jedna kategoria

Prognozuje, że inflacja konsumencka do spadków powróci dopiero za około rok. Dodaje, że skutecznie uniemożliwi to wznowienie cyklu obniżek stóp procentowych. Czym jest inflacja bazowa i dlaczego jest tak istotna?

  1. Za nami jest już również okres, w którym efekty bazy statystycznej ostro spychały dynamikę wskaźników cenowych — komentuje Bartosz Sawicki.
  2. Urzędy statystyczne różnych krajów członkowskich UE obliczają i publikują miarę inflacji, jaką jest wskaźnik HICP.
  3. Mało kto pamięta, że do września 2023 r.
  4. Jeżeli spodziewasz się, że jego cena istotnie wzrośnie (inflacja będzie rosła), postanowisz kupić go jak najszybciej (czym możesz się przyczynić do wzrostu inflacji).

NBP o czynnikach podwyższających inflację

Miary inflacji bazowej wciąż wzrastają, co oznacza, że jak na razie podwyżki stóp procentowych nie doprowadziły do spadku inflacji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie oznacza to, że nie przynoszą one efektu. W przypadku ich braku odczyty inflacji mogłyby być wyższe. Inflacja konsumencka (CPI) we wrześniu tego roku wyniosła 17,2 proc. Rok do roku – wynika z ostatecznego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). We wrześniu zdecydowanie podrożały ceny żywności, edukacji oraz usługi rekreacyjne.

Prawie cztery razy mniej reklam w Telewizji Republika. Ceny spotów także w dół

Może znaleźć się blisko 5 proc., a na początku 2025 r. Przy takiej inflacji można zapomnieć o obniżce stóp procentowych NBP. Możliwość obniżenia tych stóp może – zdaniem prezesa Glapińskiego – pojawić się najwcześniej w 2026 roku. Lista tych towarów i usług jest corocznie weryfikowana, a jej zmiany odzwierciedlają zmiany w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych. Na poziom cen wpływa wiele różnorodnych czynników.

Polska się rozpędza. Amerykańska agencja prognozuje najważniejsze wskaźniki

W strefie euro inflację cen konsumpcyjnych mierzy się zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP). „Zharmonizowany” oznacza, że wszystkie kraje UE obliczają go według tej samej metody. Dzięki temu można porównywać ze sobą dane dotyczące https://www.forexdemo.info/ różnych krajów. W skrócie można powiedzieć, że w tej metodzie wszystkie grupy towarów i usług są szeregowane od najmniejszej dynamiki cen do największej, a więc od tych, które wzrosły najmniej do tych, które w danym okresie wzrosły najwięcej.

Zobacz również  Forex Trading Broker Online Alpari International

NBP coraz bardziej osamotniony. Kolejny bank centralny tnie stopy procentowe

R/r oznacza, że najpewniej kończy fazę szybkich spadków. Wyjaśniając zjawisko deflacji, dr Piotr Maszczyk wskazuje, że „jeśli przeciętny konsument otrzymuje stałe wynagrodzenie, ale chleb tanieje o 5 proc., to liczba bochenków chleba, które za to wynagrodzenie można nabyć, rośnie. Co więcej, trudno sobie wyobrazić, żeby deflacja pociągała za sobą spadek wynagrodzeń nominalnych.

co to jest inflacja bazowa

Aby policzyć zmianę przeciętnego poziomu cen – oprócz znajomości cen poszczególnych kategorii towarów i usług – konieczna jest także znajomość udziału tych kategorii w wydatkach konsumentów. Zmiana cen produktów, które mają znaczny udział w wydatkach w większym stopniu wpływa na ogólny poziom cen, niż zmiana cen produktów o niskim udziale. Wspomniane udziały służą jako wagi przy wyliczaniu ogólnego poziomu cen. Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) określa zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie tak zwanego statystycznego koszyka zakupów.

W listopadzie była niższa i wynosiła 11,4 proc. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian podatku od nieruchomości, który wzbudził nieukrywane zaskoczenie i kontrowersje. Oczywiście wszyscy się go spodziewali, bo Trybunał Konstytucyjny (zob. wyrok TK z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21, wyrok TK z 18 października 2023 r., sygn. SK 23/19) nie dał ustawodawcy wyboru – od 1 stycznia 2025 r. Podatek ten musi mieć inny kształt.

Wcześniej wskazał, że zgodnie z wynikami lipcowej projekcji NBP, powrót inflacji do celu – po wzroście w II połowie tego roku i na początku przyszłego roku – nastąpi w 2026 roku. Ekonomiści są zgodni, że dla gospodarki i konsumentów najbardziej korzystny jest stabilny poziom cen, gdyż pozwala utrzymać osiągnięty poziom https://www.forexpulse.info/ życia. Ma on także znaczenie psychologiczne, umożliwiając uzyskanie trwałego poczucia bezpieczeństwa, co ma niebagatelne znaczenie przy planowaniu wszelkich działań. Jest on korzystny również dla przedsiębiorców i strategii gospodarczej rządu, bowiem umożliwia podejmowanie efektywnych i długofalowych decyzji.

Zobacz również  Demo trading account: learn and practice Forex trading for free

Jeśli wielkość inflacji sięgałaby kilkudziesięciu proc. Rocznie, byłaby to jej galopująca wersja, oznaczająca bardzo szybki wzrost cen i stopniową utratę kontroli nad finansami w państwie. Stąd już niedaleka droga do hiperinflacji, która prowadzi do załamania systemu finansowego kraju. Chociaż zdania ekonomistów co do tego, gdzie kończy się inflacja galopująca, a zaczyna hiperinflacja, są podzielone, za umowną granicę uważa się utrzymujący się przez kilka miesięcy wzrost cen o co najmniej 50 proc.

Zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, obecna (kwiecień 2023) inflacja w Polsce wynosi 16,1% w ujęciu rocznym. Jest to poziom bardzo wysoki, ale prognozy są optymistyczne, ponieważ wskaźnik jeszcze dwa miesiące temu wynosił 18,4%. Warto dodać, że skumulowany wzrost cen od początku 2020 roku wyniósł ponad 30%. Tak źle nie było przez ostatnie 26 lat.

Gratką dla inwestorów będą teraz przetargi i licytacje komornicze oraz te prowadzone przez syndyków. Zauważa, że do wygasania inflacji w znaczącym stopniu przyczynił się także silny złoty. Choć tendencja ta, przynajmniej przejściowo, może wygasnąć. Od początku czerwca kursy wszystkich głównych walut wyraźnie wzrosły. Inflacja bazowa wyniosła w grudniu w Polsce 11,5 proc. Rok do roku – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

co to jest inflacja bazowa

– Jeśli taką sytuację będziemy obserwowali w kolejnych miesiącach, zwiększy to prawdopodobieństwo podnoszenia stóp procentowych – dodał. Na zmiany cen wpływają także zjawiska atmosferyczne prowadzące do nadmiaru produktów rolnych https://www.investdoors.info/ na rynku w przypadku urodzaju, powodując spadki cen, a w przypadku niedoborów w sytuacji nieurodzaju i w rezultacie – wzrost cen. „Jeśli tak się dzieje, to wzrost cen np. Chleba nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.

Inwestowanie w aktywa, które zyskują na wartości wraz z inflacją (surowce czy akcje). Lokaty bankowe i obligacje o zmiennym oprocentowaniu również mogą pomóc zabezpieczyć oszczędności przed erozją wartości spowodowaną inflacją. Inflacja wpływa na gospodarkę na różne sposoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *